Menu
Jobs Expat Jobs

Giám Ốc Kinh Doanh Miền - Rsm

Save

Expat Job

Giám Ốc Kinh Doanh Miền - Rsm

Salary/rate

30000000 to 40000000 per month

Location

Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh, VIETNAM

Posted

September 19 2021

Apply Now

Description

Mô tả công việc:

- Lập các kế hoạch và chỉ tiêu kinh doanh cụ thể, phổ biến các mục tiêu kinh doanh cho SS, ASM và đội ngũ NVBH dưới sự quản lý của mình
- Bảo đảm các chỉ tiêu doanh số, SKUs, sản lượng … theo đúng kế hoạch đề ra và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh
- Củng cố mối quan hệ với các khách hàng chính và mạng lưới phân phối quan trọng, tìm hiểu và phát triển nguồn khách hàng mới
- Đề xuất các chiến lược kinh doanh, chính sách khuyến mãi, chương trình marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và nâng cao doanh số.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra, đốc thúc, hỗ trợ các khu vực chưa đạt chỉ tiêu kinh doanh
- Giám sát các hoạt động kinh doanh và thiết lập kế hoạch phát triển thị trường ở các tỉnh phụ trách
- Quản lý các số liệu về doanh số, chỉ tiêu và kết quả kinh doanh để báo cáo cho Tổng giám đốc theo định kì

Yêu cầu:

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh
- Có kinh nghiệm làm việc và hiểu biết rõ thị trường kinh doanh tại các tỉnh phụ trách
- Sẽ được phổ biến công việc cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Job Type

Permanent

Save Job Print Job Share Job

Share job on social media:

MENU